Distriktet

Styrelsemöte

Styrelsen träffas klockan 10,00 på ABF i Karlshamn. Tiden kan komma att senareläggas.