Stämmoombudsutbildning den 16-17 maj i Vessingebro

Reumatikerdistriktet Blekinges stämmoombud medverkade på stämmoombudsutbildningen på Katrinebergs folkhögskola som anordnades av Reumatikerdistriktet Halland.

Det var 20 deltagare som samlades och dom kom förutom från Blekinge och Halland även från Kronoberg, Skaraborg, Bohuslän län och Älvsborg. Vi började med att presentera oss och det var en hel del nya ansikte denna gången. Under dom två dagarna så hann vi gå igenom hela stämmomaterialet och det blev bra diskussioner som vanligt. 0