Ombudsutbildning den 28 mars i Karlskrona

Reumatikerdistriktet Blekinge anordnade en ombudsutbildning för lokalföreningarnas diagnosombud och för Reumatikerdistriktets styrelse i Reumatikerföreningens Karlskronas lokal på Vallgatan.

Sandra Persson föreläste om hur kroppen kan läka sig själv med Zonterapi.

Efter lunch gav Anna-Lena Andersson oss tips på egenvård för att må bättre. Ombuden diskuterade också om vilken roll dom har och om värdegrunden.

Arrangemanget skedde i samarbete med ABF Blekinge.0