Styrelsen

Styrelsen består av 7 ledamöter

Ordförande Inga-Lill Johansson
Vice ordförande Carina Friberg
Kassör Katarina Olsson
Sekreterare Åsa Moberg-Axelsson
Studieorganisatör Britta Bengtssson
Ledamöter Catarina Hammarstedt och Anita Petersson

Revisorer Gunvor Sundin och Gunvor Johansson

Valberedning Jeanette Österberg och Susanne Knese