Förbundsstämman 2019

Reumatikerdistriktet har två ombud som besökte Reumatikerförbundet Förbundsstämma den 25-26 maj i Stockholm. Det var ombud från hela landet som träffades för att genomföra stämman samt även Förbundsstyrelsen och kanslipersonal och sammanlagt var vi 120 personer närvarande.

Många saker gicks igenom som verksamhetsberättelsen för 2018, intressepolitiskt program, balans- och resultaträkning, men också olika förslag och motioner samt mycket mer. Till att leda Förbundsstyrelsen valdes Christer Hedberg och Elisabeth Bjällkvist och Kicki & Johan från kansliet satt som sekreterare.

Många besluts togs som tillexempel oförändrad medlemsavgift och så var det fyllnadsval till revisor och där valdes Johan Allenbäck Degerheim. 

Under middagen på lördagskvällen fick vi skratta gott för då underhöll komikern Ann Westin och det blev en trevlig kväll med god mat och mycket prat mellan de olika distrikten. Förbundsstämman avslutades sedan på söndagseftermiddagen med gemensamt kaffe innan vi styrde stegen mot centralstationen och många timmar på tåget hem, trötta men nöjda.